Kategorie sekce

Začíná nový ročník participativního rozpočtu 2022

Město Hlučín je od roku 2007 členem Národní sítě zdravých měst ČR, v rámci které realizuje Projekt Hlučín zdravé město. Tento projekt je založen na principech udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života, realizovaných např. prostřednictvím zapojení veřejnosti do dění ve městě a participaci.

 


 

Základní údaje o výzvě:

Vyhlašovatel výzvy: Město Hlučín (dále jen „město“)

Finanční alokace výzvy: 800.000,- Kč

Zahájení příjmu návrhů: 1. 4. 2022

Ukončení příjmu návrhů: 31. 5. 2022

Ukončení realizace návrhů: 31. 12. 2023

Oprávněný předkladatel: fyzická osoba starší 15 let, bydlící v Hlučíně

  • předkladatel smí podat pouze jeden návrh pro jednu určenou vybranou lokalitu.

Místa realizace návrhů – vybrané lokality:

  • U Kulturního domu Hlučín, část parc. č. 3088/44, vše v k. ú. Hlučín

  • Zámecký park města Hlučína, část parc .č. 460/1, vše v k. ú. Hlučín

  • Hlučín OKD – západ, část parc. č. 1706/109, vše v k. ú. Hlučín

  • Městská část Darkovičky, část parc. č. 369/1, vše v k. ú. Darkovičky

  • Městská část Bobrovníky, části parc. č. 431, 428/1, 432/2, vše v k. ú. Bobrovníky

  • Na Závodí, parc. č. 2919/3, 2918, část parc. č. 2919/4, vše v k. ú. Hlučín


Vytvořeno 23.2.2022 11:14:20 | přečteno 181x | simankova@hlucin

* Přímý odkaz na stránky

 
load